Policjant to naprawdę przyjaciel nasz bliski.
Przyjaciel, który myśli życzliwie o wszystkich.
Myśli o bezpieczeństwie na ulicy i w domu,
Zawsze spieszy z pomocą, kiedy trzeba komuś pomóc… ”

            26 czerwca przybył do przedszkola policjant - dzielnicowy z sąsiadującego z naszym przedszkolem Komisariatu Policji.  Do tej wizyty dzieci przygotowywały się od kilku dni. Pan policjant przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze oraz podczas wakacji. Rozmawialiśmy o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę, utrwaliliśmy znajomość niektórych znaków drogowych oraz zagrożeń wynikających z rozmowy z nieznajomymi. Dzieci dowiedziały się, co należy zrobić w przypadku zgubienia się np. w sklepie. Zobaczyły prawdziwe policyjne kajdanki, które zaprezentował pan dzielnicowy. Na zakończenie spotkania przedszkolaki podziękowały Panu policjantowi, za wizytę śpiewając piosenkę oraz wręczając laurkę.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz pouczającą pogadankę. ( J.K.)

Bip

Ramowy rozkład dnia

Kubusiowe Kuchcikowo