Jak rozwijać dziecięce zamiłowania i pasje ?

Pasje albo hobby dziecka mogą być osiowym punktem, wokół którego będą koncentrować się pozostałe zabiegi związane z chęcią wspierania ogólnego rozwoju malucha. Dziecięce zainteresowania mogą się okazać kapitałem na całe życie.

Jak zachęcać malucha do rozwijania swojej dziecięcej pasji?

.         Nie krytykuj zainteresowań malucha, mimo iż wydają ci się "mało przydatne" życiowo albo nie komponują się z twoimi zainteresowaniami czy planami na przyszłość dziecka. Może się bowiem okazać, że zwykły globus albo mapa powieszona na ścianie w pokoju dziecka staną się bodźcem, który w późniejszym czasie zaprocentuje tym, że nasz szkrab wyrośnie na znanego odkrywcę i podróżnika.

  • Organizuj dziecku ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, np. chodźcie do kina, teatru, muzeum, filharmonii, na festyny, do zoo albo cyrku. Niech maluch ma świadomość różnorodności świata i ma okazję do wyboru, co mu najlepiej odpowiada, co lubi, a za czym nie przepada.
  • Rozbudzaj wyobraźnię dziecka, czytając mu książeczki. Już przedszkolaka można zapisać do lokalnej biblioteki. Załóż mały księgozbiór w pokoiku dziecka.
  • Nie dobieraj zainteresowań maluchowi zgodnie z jego płcią. Nie panikuj, kiedy twoja trzyletnia córeczka wykazuje zamiłowanie do starodawnych aut albo ma kolekcję motocykli i deklaruje, że w przyszłości kupi sobie motocykl.
  • Dyskretnie obserwuj, co dziecku się podoba, czym przejawia zainteresowanie i wspieraj go w jego pasji, np. podpowiadając, gdzie może znaleźć więcej informacji na dany temat.
  • Staraj się odpowiadać na pytania dziecka, zaspokajaj jego ciekawość poznawczą, nie rezygnuj w przedbiegach, słysząc piąte z kolei: "A dlaczego, mamo?". Kiedy nie znasz odpowiedzi na pytanie, wspólnie z dzieckiem poszukajcie jej w Internecie albo w książkach.
  • Starać się kreatywnie spędzać z dzieckiem  wolny czas.

.         Pamiętaj, że środowisko ( rodzice, przedszkole, gr. rówieśnicza) dostarcza dziecku bodźców do powstawania pierwszych zainteresowań. Będą się one  szybciej rozwijać  i utrwalać kiedy zostaną otoczone należyta opieką.

Jest wiele form i metod kształtowania zamiłowań dzieci . Do nich można zaliczyć:

-zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań( kółka plastyczne, muzyczne czy inne)

 - taniec, 

-wycieczki,

- literaturę dziecięcą,

-teatr,

-film,

-zabawy np. badawcze ,

-konkursy

-spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

Dobrą formą rozbudzenia zainteresowania są zagadki, ciekawostki, szukanie eksponatów. Dążymy do tego, aby uruchomić wszystkie zmysły, a więc wzrok, który podziwia, obserwuje; słuch, który coraz bardziej uwrażliwia się na odbiór większej skali dźwięków; powonienie i smak, a także dotyk

W przedszkolu zaleca się  rozwijanie zamiłowań plastycznych poprzez stosowanie zabaw plastycznych, muzyczno-plastycznych czy plastyczno-konstrukcyjnych . Ciekawym zajęciem dla dzieci jest

- kredą, patykiem na ziemi, na płaszczyźnie pokrytej farbą klejową, świecą, rysowanie kredkami świecowymi,  flamastrem, pędzlem

- malowanie farbami klejowymi, plakatówką, akwarelą

- lepienie z gliny

- konstruowanie z różnych materiałów przemysłowych oraz tworzyw sztucznych

- wycinanie płaskich i przestrzennych form z papieru

- stemplowanie na papierze i płótnie

- budowanie z klocków i materiałów naturalnych; piach, śnieg

            Dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach muzycznych wskazana jest jak największa ilość zabaw muzyczno - ruchowych, zabaw i ćwiczeń rytmicznych ( maszerowanie, podskoki, poruszanie się po kole)granie na instrumentach prostych melodii, powtarzanie przez dzieci  usłyszanego rytm lub improwizowanie go ruchem ) słuchanie śpiewu i śpiewanie wraz z nauczycielem. Warto zapisać dziecko na zajęcia gry na instrumencie czy zajęcia taneczne.

 Dziecko pasjonujące  się życiem zwierząt może pogłębiać swoje zainteresowania poprzez  wycieczkę do ZOO, która stwarza możliwość zobaczenia danego  zwierzęcia, usłyszenia jego odgłosów . Czytanie bajek o tematyce  zwierzęcej ,oglądanie filmów, stworzenie okazji do zabaw w teatr z wykorzystaniem  sylwet przedstawiających zwierzęta to kolejne formy rozwijające dziecięce pasje.

Rozwijaniu zamiłowań sprzyja organizowanie konkursów np. recytatorskich, ekologicznych, plastycznych,   muzycznych, festiwali piosenek, konkursów o bezpieczeństwie, olimpiad sportowych itp.  

Inną formą rozwijanie dziecięcych pasji są spotkania z ciekawymi ludźmi np. spotkania z twórcami kultury, artystami ludowymi, spotkania z muzykiem, z malarzem, policjantem  czy strażakiem.      

Wszystkie wyżej opisane formy i metody rozwijają  zamiłowania dzieci, kształcą umiejętności i stwarzają okazje do twórczej ekspresji, dają dzieciom możliwość ciekawego spędzania czasu oraz  chronią od nudy. Dlatego przedszkole powinno rozwijać dziecięce zamiłowania poprzez:

- atrakcyjną ofertę edukacyjną  dostosowaną do możliwości i zainteresowań dziecka

-poprzez stwarzanie równych szans na  sukces każdemu dziecku

-poprzez   dawanie szans  na rozwój własnego komfortu psychicznego dziecka

-poprzez atrakcyjne zabawy

-poprzez pozyskiwanie grona kolegóww zakresie wspólnych zainteresowań.

                                                    Opracowała:Joanna Moskaluk i Dorota Sakowska

Bip

Ramowy rozkład dnia

Kubusiowe Kuchcikowo