Dyrektor przedszkola - mgr Maria Sawicka

 

Z-ca dyrektora - mgr Ewa Gaworska

 Nauczyciele:

mgr Katarzyna Błaszczyk

mgr Aneta Bolach

mgr Paulina Dymacz

mgr Anna Gaworska

mgr Karolina Hęćka

mgr Joanna Kupczyk

mgr Iwona Molecka

mgr Danuta Mus

mgr Iwona Namysł

mgr Małgorzata Pawlicka

mgr Natalia Perdek

mgr Anna Usarek

mgr Elżbieta Usarek

mgr Bogna Trepka

katechetka mgr Beata Balcerek

Pracownicy administracji :

mgr Ewa Włodarska

mgr Jolanta Berek

Pracownicy obsługi:

Agnieszka Gościniak

Józefa Kupiec – Grzejdziak

Urszula Nowak

Marzena Pełczyńska

Iwona Płuciennik

Jagoda Wajs

Marian Wicenciak

 

Dyżury nauczycieli 

 - konsultacje i rozmowy z rodzicami

Dyrektor Maria Sawicka – poniedziałek godz. 8.00-9.00

Za-ca Dyr. Ewa Gaworska- poniedziałek godz. 9.00 – 10.00

Katarzyna Błaszczyk – czwartek godz. 9.00 – 10.00

Aneta Bolach - czwartek godz. 9.30 – 10.00

Paulina Dymacz - poniedziałek godz. 11.00 – 12.00

Joanna Kupczyk – poniedziałek godz. 13.30- 14.30

Iwona Molecka –piątek godz. 12.30- 13.30

Danuta Mus – środa godz. 15.30-16.30

Anna Usarek – czwartek godz. 11.00-12.00

Elżbieta Usarek – poniedziałek godz. 11.30 – 12.30

Bogna Trepka – wtorek godz. 11.30-12.30

 

 

 

 

Bip

Ramowy rozkład dnia

Kubusiowe Kuchcikowo